Saturday, October 16, 2021
HomeKiếm Tiền OnlineKiếm tiền online với Google Adsense

Kiếm tiền online với Google Adsense

Google AdSense là một chương trình quảng cáo của Google cho phép bạn gắn các banner quảng cáo trên trang web, blog hoặc video YouTube của bạn và được trả tiền khi khách truy cập nhấp vào chúng.

Có thể hiểu một cách đơn giản là, bạn đang có website hoặc kênh YouTube đông người xem.

Bạn gắn mã Google Adsense lên website, khi nào có người bấm vào quảng cáo trên website của bạn. Bạn sẽ nhận được tiền.

Google AdSense là một chương trình quảng cáo của Google cho phép bạn gắn các banner quảng cáo trên trang web, blog hoặc video YouTube của bạn và được trả tiền khi khách truy cập nhấp vào chúng.

Có thể hiểu một cách đơn giản là, bạn đang có website hoặc kênh YouTube đông người xem.

Bạn gắn mã Google Adsense lên website, khi nào có người bấm vào quảng cáo trên website của bạn. Bạn sẽ nhận được tiền.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular