Sunday, October 24, 2021
HomeKiếm Tiền OnlineInfoQ - Trang khảo sát từ Nhật Bản

InfoQ – Trang khảo sát từ Nhật Bản

InfoQ hoạt động ở Việt Nam từ năm 2011 ho đến nay họ vẫn phát triển và trả tiền công khảo sát cho mọi người đầy đủ.

Ưu điểm của InfoQ là khảo sát có khá nhiều và xuất hiện khảo sát mới thường xuyên, số tiền nhận được sau khi hoàn thành khảo sát cũng khá tốt.

Nhưng nhược điểm của InfoQ mà mình không thích đó là bạn phải đăng nhập vào tài khoản đều đặn nếu không đăng nhập đều thì họ sẽ trừ dần dần tiền trong tài khoản của bạn.

Cụ thể nếu mỗi ngày bạn đăng nhập bạn sẽ được +300 đồng, nhưng nếu 2 tuần không đăng nhập InfoQ trừ 50% coin, nếu 4 tuần không đăng nhập InfoQ trừ 100% coin.

Chính vì vậy bạn phải xác định nếu đã muốn kiếm tiền với InfoQ bạn phải thường xuyên đăng nhập và làm nhiệm vụ, như vậy bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và không bị InfoQ nuốt chửng tiền công của bạn.

InfoQ hoạt động ở Việt Nam từ năm 2011 ho đến nay họ vẫn phát triển và trả tiền công khảo sát cho mọi người đầy đủ.

Ưu điểm của InfoQ là khảo sát có khá nhiều và xuất hiện khảo sát mới thường xuyên, số tiền nhận được sau khi hoàn thành khảo sát cũng khá tốt.

Nhưng nhược điểm của InfoQ mà mình không thích đó là bạn phải đăng nhập vào tài khoản đều đặn nếu không đăng nhập đều thì họ sẽ trừ dần dần tiền trong tài khoản của bạn.

Cụ thể nếu mỗi ngày bạn đăng nhập bạn sẽ được +300 đồng, nhưng nếu 2 tuần không đăng nhập InfoQ trừ 50% coin, nếu 4 tuần không đăng nhập InfoQ trừ 100% coin.

Chính vì vậy bạn phải xác định nếu đã muốn kiếm tiền với InfoQ bạn phải thường xuyên đăng nhập và làm nhiệm vụ, như vậy bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và không bị InfoQ nuốt chửng tiền công của bạn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular