Tuesday, May 17, 2022
HomeTài Liệu HayHướng dẫn tạo, đăng ký tài khoản Facebook

Hướng dẫn tạo, đăng ký tài khoản Facebook

Facebook là một mạng xã hội số 1 ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Điển hình dễ nhận thấy nhất là hiện nay người người Facebook, nhà nhà Facebook, ăn Facebook, ngủ Facebook, chỉ cần với chiếc điện thoại hoặc máy tính có kết nối internet là bạn có thể truy cập vào Facebook. Với Facebook, bạn có thể dễ dàng kết nối, tán gẫu và chia sẻ với bạn bè, người thân cho dù họ ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Việc tạo một tài khoản Facebook cũng rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí !

Chuẩn bị

Một tài khoản Email (có thể là Gmail, Yahoo,…) hoặc một số điện thoại (chỉ để phòng trường hợp khi Facebook yêu cầu xác nhận đăng ký qua điện thoại thôi)

Hướng dẫn tạo tài khoản FacebookFacebook là một mạng xã hội số 1 ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Điển hình dễ nhận thấy nhất là hiện nay người người Facebook, nhà nhà Facebook, ăn Facebook, ngủ Facebook, chỉ cần với chiếc điện thoại hoặc máy tính có kết nối internet là bạn có thể truy cập vào Facebook. Với Facebook, bạn có thể dễ dàng kết nối, tán gẫu và chia sẻ với bạn bè, người thân cho dù họ ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Việc tạo một tài khoản Facebook cũng rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí !

Chuẩn bị

Một tài khoản Email (có thể là Gmail, Yahoo,…) hoặc một số điện thoại (chỉ để phòng trường hợp khi Facebook yêu cầu xác nhận đăng ký qua điện thoại thôi)

Hướng dẫn tạo tài khoản Facebook

- Advertisment -

Most Popular