Home Tài Liệu Hay Hướng dẫn sử dụng Google Code để lưu trữ file Javascript, CSS

Hướng dẫn sử dụng Google Code để lưu trữ file Javascript, CSS

0
39

Hướng dẫn sử dụng Google Code để lưu trữ file Javascript, CSS

Bước 1: Tạo một Project mới
Đăng nhập tài khoản Google ~> Truy cập

Điền đầy đủ thông tin rồi nhấn Create project

Vậy là đã tạo xong một project

Bước 2: Tải file lên Project
Giao diện Google Code có chút thay đổi, không có thẻ Downloads như giao diện cũ. Để có thể tải file lên project các bạn làm như sau:

Chọn thẻ Administer ~> Source ~> Nhấn Subversion

Bây giờ bạn đã có thể tải file lên project.
Chọn thẻ Source ~> Browse ~> ấn trunk ~> Chọn create để tạo một file mới hoặc upload để tải file lên

Ví dụ mình chọn create, thêm đầy đủ rồi ấn Commit để tạo file

Và đây là file vừa tạo

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here