Friday, October 29, 2021
HomeTài Liệu HayHướng dẫn chèn Facebook Comment vào Blogger (Blogspot)

Hướng dẫn chèn Facebook Comment vào Blogger (Blogspot)

Bước 1: Tạo app facebook
Đăng nhập Facebook ~> Truy cập https://developers.facebook.com/apps
Vào My Apps ~> Với những tài khoản facebook chưa veryfi (xác thực) thì sẽ hiện “Register as a Developer” , bạn vào đây để xem cách xác thực tài khoản trước khi làm tiếp: Hướng dẫn cách xác minh tài khoản Facebook bằng số điện thoại
Khi tài khoản đã được xác thực: Vào My Apps ~> Add a New App

Tiếp theo nhập mã bảo vệ là ta đã tạo xong app.
Khi đã có app, bạn lưu ý copy Mã ứng dụng (App ID) lại để dùng cho bước sau.

Bước 2: Chèn Facebook Comment vào Blogger (Blogspot)
Đăng nhập Blogger ~> Vào Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Thêm dòng code sau vào thẻ <html... (Thẻ html này nằm ở ngay đầu Mẫu)

xmlns:fb='https://www.facebook.com/2008/fbml'

Thêm thẻ meta sau vào trước thẻ </head>

<meta content='Mã ứng dụng' property='fb:app_id'/>
<meta content='Facebook user ID' property='fb:admins'/>

Thay thế Mã ứng dụng của app mà bạn đã copy ở cuối Bước 1
Thay Facebook user ID bằng ID tài khoản Facebook của bạn
Thêm đoạn code sau vào trước thẻ </body>

<div id='fb-root'/>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = &quot;//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1&quot;;
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

Cuối cùng ta sẽ xác định vị trí để chèn bình luận facebook. Thường thì ta chèn bình luận facebook vào cuối bài viết, có 2 cách để thực hiện.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular