Hiển thị author cho website khi share link lên facebook

0
Facebook mới cập nhật tính năng chèn link profile hay fanpage vào mục author khi share link lên facebook. Tính năng này giúp bạn giới thiệu cũng như tăng lượng follow, like cho profile hay fanpage.


Để thêm được author như vậy, bạn chỉ việc chèn code sau vào trước thẻ </head>

Thay https://www.facebook.com/dxoan bằng link profile hay fanpage của bạn

Giờ thì chờ đến khi facebook cập nhật và xem kết quả thôi (sẽ mất khoảng từ 1 đến 2 ngày)

Leave A Reply

Your email address will not be published.