Hạ Vi diện áo dài cách điệu

Diễn viên Hạ Vi mặc nhiều mẫu áo dài cách điệu của hai nhà thiết kế Tú Ngô – Nguyễn Minh Phúc.