GIÁO DỤC QUA SÁCH ĐIỆN TỬ (EBOOK)

Ngày nay, mọi thứ đều có sẵn trong tầm tay, kể cả việc giáo dục – do vậy, hãy tận dụng lợi thế này.

Đây là cách kiếm tiền thông qua những cuốn ebook phi hư cấu miễn phí:

  • Đăng ký liên kết tư cách tác giả – hãy xem các trang như AwinShareASale, và Max Bounty.
  • Chọn một hoặc vài chủ đề và viết một cách có hệ thống. Tham khảo những ebook khác để tìm cảm hứng.
  • Thiết kế bố cục thu hút người đọc và đảm bảo mạch văn hấp dẫn.
  • Gửi ebook miễn phí của bạn tới những người theo dõi và đăng ký.

Với những tác phẩm hư cấu và phi hư cấu, bạn cần:

Khoản thù lao tôi có thể mong đợi là bao nhiêu?

Tùy thuộc vào chất lượng e-book và lượng bán của nó, bạn có thể nhận được 23.445 đồng cho đến hàng chục triệu đồng khi thời gian trôi qua.

Ưu điểm & nhược điểm

  • Ưu
    Không bị áp lực thời gian, sau này có thể trở thành nguồn thu nhập thụ động.
  • Nhược
    Thu nhập tăng cực kỳ chậm ở thời điểm khởi đầu.