Thursday, July 18, 2024
Google search engine
spot_img

Giải thích các tỉ lệ kèo trong cá độ!

Hướng dẫn về các Kèo (tỷ lệ chấp bóng) trong Bóng Đá, Cách đọc kèo  trên báo bóng đá, Giải Thích Tỷ Lệ Kèo Cá Độ.

Bên chấp là cửa trên , bên được chấp là cửa dưới

* Tỷ lệ 0 – 0 (bằng bóng) :

– Bên nào thắng thì bên đó ăn.

– Hòa thì về tiền.

* Tỷ lệ chấp – 1/4 :

– Chọn cửa trên thì hòa thua nửa tiền, thắng thì ăn cả.

– Chọn cửa dưới thì hòa ăn nửa tiền, thắng thì ăn cả.


* Tỷ lệ chấp – 1/2 :

– Chọn cửa trên thì thắng ăn cả. hoà là thua .

– Chọn cửa dưới thì hòa , hoặc thắng thì ăn cả.

* Tỷ lệ chấp – 3/4 :

– Chọn cửa trên thì thắng cách biệt 1quả ăn nửa tiền, thắng cách biệt 2 quả thì ăn cả.

– Chọn cửa dưới thì thua cách biệt 1 quả thì thua nửa tiền, hòa hoặc thắng thì ăn.

* Tỷ lệ chấp – 1 trái :

– Chọn cửa trên thì thắng cách biệt 1 quả là hòa tiền, thắng cách biệt 2 quả trở lên thì ăn.

– Chọn của dưới thì thua 1 quả thì hòa tiền, hòa hoặc thắng thì ăn.

 

* Tỷ lệ chấp – 1.1/4 :

– Chọn cửa trên thì thắng cách biệt 1 quả thua nửa tiền, thắng cách biệt 2 quả trở lên thì ăn.

– Chọn cửa dưới thì thua cách biệt 1 quả thì ăn nửa tiền, hòa hoặc thắng thì ăn cả.

* Tỷ lệ chấp – 1.1/2 :

– Chọn cửa trên thì thắng cách biệt 2 quả thì ăn.

– Chọn cửa dưới thì thua cách biệt 1 quả, hòa hoặc thắng thì ăn.

* Tỷ lệ chấp – 1.3/4 :

– Chọn cửa trên thì thắng cách biệt 2 quả ăn nửa tiền, thắng cách biệt 3 quả trở lên thì ăn cả.

– Chọn cửa dưới thì thua cách biệt 2 quả thì thua nửa tiền, thua cách biệt 1 quả, hòa hoặc thắng thì ăn cả.

spot_img

Related Articles