Wednesday, December 1, 2021
Home1xbetGIẢI ĐẤU SPINS

GIẢI ĐẤU SPINS

3 NGƯỜI CHƠI, ĐỊNH DẠNG TURBO, LÊN ĐẾN HÀNG NGHÌN TỔNG GIẢI THƯỞNG BUY-IN!

Giai Đoạn Khuyến Mãi:

một cách thường xuyên

Điều Khoản Chung:

Khuyến mãi áp dụng cho người chơi đăng ký trong các giải đấu đặc biệt Spins Tournaments trong các Phòng Bài Tố của Legion Poker (sau đây gọi là Giải đấu JP-Spins).

Định dạng của Giải đấu JP-Spins là NL-Holdem Sit-n-Go 3-Max.

Làm thế nào để thắng:

Mỗi người chơi đăng ký trong Giải đấu JP-Spins sẽ chịu phí buy-in bao gồm hoa hồng của giải đấu (phần thưởng từ Legion Poker) theo bảng sau:

 

USD Buy-in Bao Gồm USD Hoa Hồng của Giải Đấu
0,25 0,02
1,00 0,08
3,00 0,24
10,00 0,70

Ngoài ra, cả ba người chơi đăng ký tại Giải đấu JP-Spins sẽ chịu phí bằng tổng hoa hồng góp vào tổng giải thưởng của Giải đấu JP-Spins theo bảng sau:

 

USD Buy-in USD Giải đấu 3 Người chơi có Hoa hồng
0,25 0,19
1,00 0,76
3,00 2,28
10,00 7,90

Vì vậy, người chiến thắng sẽ được trao số tiền trong tổng giải thưởng dựa theo bảng sau:

 

USD Buy-in USD Tổng giải thưởng của Giải đấu
0,25 0,50
1,00 2,00
3,00 6,00
10,00 20,00

Tiền phát sinh từ những phần đóng góp vào Giải đấu JP-Spins tạo nên Tổng giải thưởng của giải Spins được chia sẻ giữa tất cả các Giải JP-Spins.

 

Trước mỗi giải đấu, Legion Poker tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để xác định Cơ cấu thưởng của Giải JP-Spins. Theo kết quả bốc thăm, người chiến thắng giải đấu cụ thể, và đôi khi là cả hai người chơi đã thua, sẽ nhận tiền thưởng từ Tổng giải thưởng của Giải đấu JP-Spins theo các bảng sau. Để thuận tiện cho người chơi, số tiền thưởng sẽ được cộng vào Tổng giải thưởng của giải đáu tương ứng và được hiển thị tại bàn chơi dưới dạng tổng số tiền.

0,25USD BUY-IN:
Tỉ lệ cược (trong một triệu) USD Tiền thưởng Bổ sung của Người chiến thắng từ Giải đấu JP-Spins USD Tiền thưởng Bổ Sung Dành cho Người Chơi Thua
790578 0 0
127211 0,50 0
60000 1,00 0
20000 2,00 0
2000 5.75 0
200 24.50 2,50
10 249,50 25,00
1 2 499,50 250,00
1,00USD BUY-IN:
Tỉ lệ cược (trong một triệu) USD Tiền thưởng Bổ sung của Người chiến thắng từ Giải đấu JP-Spins USD Tiền thưởng Bổ Sung Dành cho Người Chơi Thua
784578 0 0
133211 2,00 0
60000 4,00 0
20000 8,00 0
2000 23,00 0
200 98,000 10,00
10 998,000 100,00
1 4 998,00 500,00
3,00USD BUY-IN:
Tỉ lệ cược (trong một triệu) USD Tiền thưởng Bổ sung của Người chiến thắng từ Giải đấu JP-Spins USD Tiền thưởng Bổ Sung Dành cho Người Chơi Thua
781578 0 0
136211 6,00 0
60000 12,00 0
20000 24,00 0
2000 69.00 0
200 294,000 30,00
10 2 994,00 300,00
1 8 994,00 900,00
10,00USD BUY-IN:
Tỉ lệ cược (trong một triệu) USD Tiền thưởng Bổ sung của Người chiến thắng từ Giải đấu JP-Spins USD Tiền thưởng Bổ Sung Dành cho Người Chơi Thua
765078 0 0
152711 20,00 0
60000 40,00 0
20000 80,00 0
2000 230.00 0
200 980,000 100,00
10 9 980,00 1000,00
1 14 980,00 1 500,00

Nếu Tổng giải thưởng của Giải JP-Spins không đủ để thanh toán cho người chơi, Legion Poker sẽ trao cho người chiến thắng một phần thưởng cá nhân bằng với số tiền chưa được thanh toán.

Để nhận số tiền khuyến mãi nói trên người chơi phải tham gia trong ít nhất một Giải đấu JP-Spins.

Ngày kết thúc Giải đấu, Tổng giải thưởng và tất cả các điều khoản và điều kiện khác có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào bằng cách sửa đổi các điều khoản và điều kiện hiện tại của giải đấu tương ứng.

Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho các phiên bản game trên máy tính và di động.

Bằng việc tham gia chương trình khuyến mãi, bạn xác nhận đã đọc và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của giải.

Nếu phát hiện bất kỳ hành vi trục lợi hoặc lợi dụng bất kỳ khía cạnh nào của chương trình khuyến mãi này hoặc vi phạm luật chơi casino, 1xBet có quyền từ chối khách hàng đó tham gia khuyến mãi.

Tất cả điều khoản và điều kiện 1xBet vẫn áp dụng.

- Advertisment -

Most Popular