Wednesday, May 18, 2022

Email Marketing

Nếu bạn đã lên mạng đủ lâu, chắc hẵn bạn đã nghe qua câu, “the money is in the list” (tiền nằm trong danh sách email). Câu này không sai đi đâu đuọc.

Hãy hình dùng bạn nhận được bao nhiêu email mỗi ngày bạn sẽ thấy. Rất nhiều trong số chúng là từ những nhà dịch vụ bạn đăng ký email newsletter. Một số bạn không nghi ngờ gì. Nhưng phần còn lại thì là những email rất lạ lẫm mà bạn chưa hề đăng ký qua.

Tạo ra danh sách email thị trường ngách là cách tốt nhất để đạt được tỉ lể người dùng trung thành cho việc kinh doanh của bạn. Hàng triệu  doanh nghiệp như The Skimm đã được xây dựng dựa trên xương sống là email newsletter hằng ngày.

Ngoài ra, tạo email newsletter cũng không khó khăn. Có những tool như ConvertKitDripMailChimp, vàAweber, rất dễ để dùng.

Sau đây là một chuỗi danh sách bạn cần tuân thủ:

  1. Chọn thị trường ngách bạn muốn phục vụ, chọn phong cách của email của bạn;
  2. Nhọn nhà cung cấp email marketing;
  3. Tạo một trang landing page và chuyển traffic về trang đó;
  4. Gửi email có chu kỳ cho danh sách đó.

Mục tiêu của email list là xây dựng niềm tin, để họ mở mail của bạn mỗi khi nhận được.

Khi bạn đã có danh sách đủ lớn và tỉ lệ mở email tốt, bạn có thể kiếm tiền online bằng cách:

  1. Bán sản phẩm kỹ thuật số của bạn;
  2. Bán phí thành viên;
  3. Tiếp thị liên kết bằng cách gửi email cho subscribers;
  4. Bán tài trợ;
- Advertisment -

Most Popular