Độc quyền tại m88 tiền thưởng hàng ngày

0

Nhận thêm tiền thưởng tại nhà cái m88 lên đến 650 VNĐ.

Điều kiện và điều khoản

1. Chương trình dành cho tất cả thành viên Việt Nam.

  • Kỳ 1: Từ 00:00:00 30/03/2020 đến 23:59:59 05/04/2020 (GMT+8)
  • Kỳ 2: Từ 00:00:00 06/04/2020 đến 23:59:59 12/04/2020 (GMT+8)

2. Thành viên tham gia gửi tiền hợp lệ theo quy định sẽ nhận thêm tiền thưởng dựa vào bảng sau:

Số ngày liên tiếp Tổng tiền gửi/ngày Thưởng thêm
Ngày thứ 1 đến ngày thứ 3 3,000 VND 30 VND
Ngày thứ 4 5,000 VND 50 VND
Ngày thứ 5 12,000 VND 120 VND
Ngày thứ 6 20,000 VND 200 VND
Ngày thứ 7 25,000 VND 250 VND

3. Sau khi đăng nhập m88, thành viên bấm nút “CHỌN THAM GIA” và chọn “THAM GIA” trước khi chương trình kết thúc một lần duy nhất để nhận tiền thưởng cho các kỳ khuyến mãi tương ứng trong tháng.

4. M88 sẽ từ chối trao tiền thưởng & không chấp nhận gửi mail bổ sung dưới bất cứ lý do nào nếu thành viên không bấm nút CHỌN THAM GIA như yêu cầu của điều khoản 3.

5. Tổng tiền cược, vé cược được tính dựa vào thời gian đặt cược & thời gian thanh toán trên hệ thống.

6. Thành viên đã CHỌN THAM GIA thì không thể yêu cầu hủy.

7. Tiền thưởng cần trải qua 35 vòng cược tại các sản phẩm hiện có ở trang web m88 trước khi tiến hành rút tiền.

8. Tổng tiền cược được tính dựa trên tiền gửi & tiền hoàn trả. Tất cả cược Hòa, cược Hủy, cược 2 Bên, các kiểu cược HK có tỷ lệ dưới 0.5 (tương tự cho các kiểu cược khác) và tất cả trò chơi trong danh sách ngoại lệ sẽ không được tính vào chương trình này.

9. Tiền thưởng hợp lệ sẽ được cập nhật vào ngày kế tiếp & có thời hạn sử dụng trong vòng 5 ngày kể từ khi cập nhật.

10. M88 sẽ không tiến hành tái cập nhật với bất cứ lý do nào từ thành viên.

11. M88 có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần có sự thông báo hay đền bù từ phía Ban tổ chức.

12. Chương trình có thể áp dụng cùng lúc với tất cả các khuyến mãi m88.

13. Số vòng tái đặt cược yêu cầu cần đạt được trong vòng 30 ngày để tránh việc tiền thưởng và tiền thắng cược bị hủy.

14. Các quy định chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.

Leave A Reply

Your email address will not be published.