Friday, May 31, 2024
Google search engine
spot_img

Đánh lô theo chạm

Cách đánh lô dàn theo cầu chạm cũng được xem là một trong những phương pháp đánh lô dàn hiệu quả nhất. Với phương pháp này, các lô thủ có thể chọn bắt cầu chạm số giữa của giải đặc biệt ngày thứ 4 hoặc bắt đầu, đuôi của ngày thứ 5.

  • Nếu chọn lô dàn cầu chạm 0, bạn có thể đánh: 01, 10, 02, 20, 03, 30, 04, 40, 05, 50, 06, 60, 07, 70, 08, 80, 09, 90, 00.
  • Nếu chọn lô dàn cầu chạm 1, bạn có thể đánh: 01, 10, 12, 21, 13, 31, 14, 41, 15, 51, 16, 61, 17, 71, 18, 81, 19, 91, 11.
  • Nếu chọn lô dàn cầu chạm 2, bạn có thể đánh: 02, 20, 12, 21, 23, 32, 24, 42, 25, 52, 26, 62, 27, 72, 28, 82, 29, 92, 22
  • Nếu chọn cầu chạm 3, bạn có thể chơi: 03, 30, 31, 13, 32, 23, 33, 34, 43, 35, 53, 36, 63, 37, 73, 38, 83, 39, 93
  • Nếu lô dàn cầu chạm là 4, người chơi có thể đánh: 04, 40, 14, 41, 42, 24, 43, 34, 44, 45, 54, 46, 64, 47, 74, 48, 84, 49, 94.
  • Nếu chọn lô dàn cầu chạm là 5, bạn có thể đánh số: 05, 50, 51, 15, 52, 25, 53, 35, 54, 45, 55, 56, 65, 57, 75, 58, 85, 59, 95
  • Nếu bạn chọn lô dàn cầu chạm là 6, bạn có thể đánh số: 06, 60, 61, 16, 62, 26, 63, 36, 64, 46, 65, 56, 66, 67, 76, 68, 86, 69, 96
  • Nếu bạn chọn lô dàn cầu chạm  là 7 thì bạn có thể đánh các số: 07, 70, 71, 17, 72, 27, 73, 37, 74, 47, 75, 57, 76, 67, 77, 78, 87, 79, 97
  • Nếu lô dàn cầu chạm bạn chọn là 8, bạn có thể đánh: 08, 80, 81, 18, 82, 28, 83, 38, 84, 48, 85, 58, 86, 68, 87, 78, 88, 89, 98
  • Nếu lô dàn cầu chạm bạn chọn là 9, bạn có thể đánh các con số: 09, 90, 91, 19, 92, 29, 93, 39, 94, 49, 95, 59, 96, 69, 97, 79, 98, 89, 99
spot_img

Related Articles