Thursday, October 28, 2021
HomeKiếm Tiền OnlineChức năng Tổng quan (Overview) trong Blogger

Chức năng Tổng quan (Overview) trong Blogger

Tổng quan (Overview) đem đến cho chúng ta cái nhìn đầu tiên, toàn diện và tổng quát về một blog.

➀ Thanh thư mục của Blogger
➁ Bảng thống kê: Thống kê số lượt xem theo ngày của blog đó – được tính bằng số lần load trang (F5) của trang blog.
➂ Khung cập nhật: Cung cấp một số thông tin về blog như : Số lượt xem trong ngày, số bài đăng, số nhận xét, …
➃ Tin tức từ Blogger: Cập nhật tin mới nhất từ trang buzz.blogger.com
➄ Hướng dẫn và blog nổi bật: Đưa ra một vài hướng dẫn cơ bản giúp sử dụng blog và một số blog nổi bật gần đây.
➅ Cài đặt: Một số tính năng như trợ giúp Blogger, gửi phản hồi,… nằm ở đây.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular