Tuesday, May 17, 2022
HomeTài Liệu HayChức năng Nhận xét (Comments) trong Blogger

Chức năng Nhận xét (Comments) trong Blogger

Nhận xét (Comments): liệt kê các nhận xét của blog, trong mục này có 2 mục con là đã xuất bản (hiển thị những nhận xét đã được xuất bản) và spam (hiển thị những nhận xét bị đánh dấu là spam).

1) Tích chọn hàng loạt.
2) Tích chọn rồi nhấn:
– Xóa nội dung: xóa bỏ nội dung nhận xét, sau khi nhấn xóa nội dung thì nhận xét đó sẽ hiện ra dòng chữ “Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.” hoặc “Nhận xét này đã bị tác giả xóa.”
– Xóa: xóa bỏ hoàn toàn nhận xét.
– Spam: Khi nhận xét bị đánh dấu spam, nó sẽ bị chuyển vào mục Spam và sẽ không hiển thị trên blog.
3) Chuyển đổi qua lại giữa các cột, bên cạnh là số lượng nhận xét hiển thị.

- Advertisment -

Most Popular