Tuesday, October 26, 2021
HomeTài Liệu HayChức năng Bài đăng (Posts) trong Blogger

Chức năng Bài đăng (Posts) trong Blogger

Bài đăng (Posts): liệt kê các bài viết của blog, trong mục này có 3 mục con là tất cả (hiển thị tất cả bài đăng), nháp (hiển thị bài viết ở chế độ bản nháp) và đã xuất bản (hiển thị những bài đã được xuất bản).

1) Tích chọn hàng loạt: Chọn tất cả bài viết hiển thị ở 1 trang.
2) Khi tích chọn 1 hoặc nhiều bài viết thì bạn có thể dùng khung này. Ô đầu có hình nhãn dán, khi xổ xuống bạn sẽ có thể tạo nhãn mới, thêm hoặc xóa nhãn của những bài viết được chọn (đây cũng chính là cách để thêm hoặc xóa nhãn hàng loạt cho bài viết – sẽ được hướng dẫn trong video). Ô thứ 2 là để xuất bản bài viết ở trạng thái bản nháp, ô thứ 3 là hoàn nguyên bài viết về bản nháp, ô cuối cùng có hình thùng rác để xóa những bài viết được tích chọn. Chức năng này chỉ cho phép làm việc tối đa với 50 bài viết.
3) Hiển thị bài viết theo nhãn: Chọn tất cả nhãn hoặc một nhãn nào đó tùy bạn muốn hiển thị.
4) Khung tìm kiếm: Nhập tên bài viết để tìm kiếm bài viết muốn tìm.
5) Chuyển đổi qua lại giữa các trang khi có nhiều bài viết được chia thành các trang.
6) Số lượng bài viết hiển thị trên 1 trang.

Phần bài viết được chia ra mỗi hàng một bài, gồm có ô tích chọn, tên bài, nhãn, trạng thái, tên tác giả, bình luận, lượt xem và ngày đăng. Khi di chuột vào từng bài viết thì phía dưới sẽ hiện ra các mục nhỏ để chỉnh sửa, xem, chia sẻ hay xóa bài viết đó. Để viết một bài mới, bạn nhấn vào Bài đăng mới, khi đó giao diện viết bài sẽ hiện ra.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular