Tuesday, May 17, 2022
HomeKiếm Tiền OnlineCho phép quảng cáo trên video youtube

Cho phép quảng cáo trên video youtube

Khi kênh youtube của bạn có 4000 giờ xem và 1000 lượt đăng ký thì bạn có thể cho phép quảng cáo chạy trên kênh của bạn.

Tiền kiếm được từ youtube là từ lượng người xem quảng cáo. Nếu có ai đó nhấn vào quảng cáo và mua hàng thì bạn được nhiều hơn.

Để kiếm được nhiều tiền hơn từ youtube thì bạn suy nghĩ cách làm kênh youtube nước ngoài. Vì tiền quảng cáo ở nước ngoài cao hơn Việt nam gấp nhiều lần.

Để kiếm được nhiều tiền hơn từ youtube thì bạn suy nghĩ cách làm kênh youtube nước ngoài. Vì tiền quảng cáo ở nước ngoài cao hơn Việt nam gấp nhiều lần.

Để kiếm được nhiều tiền hơn từ youtube thì bạn suy nghĩ cách làm kênh youtube nước ngoài. Vì tiền quảng cáo ở nước ngoài cao hơn Việt nam gấp nhiều lần.

Để kiếm được nhiều tiền hơn từ youtube thì bạn suy nghĩ cách làm kênh youtube nước ngoài. Vì tiền quảng cáo ở nước ngoài cao hơn Việt nam gấp nhiều lần.

- Advertisment -

Most Popular