Friday, October 29, 2021
HomeTài Liệu HayChèn quảng cáo vào giữa bài viết Blogger (Blogspot)

Chèn quảng cáo vào giữa bài viết Blogger (Blogspot)

Quảng cáo sẽ được hiển thị bên trong bài viết, để làm được điều đó các bạn thực hiện như sau:
Đăng nhập Blogger ~> Vào Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Thay thế thẻ <data:post.body/> (đây là thẻ hiển thị nội dung bài viết) bằng đoạn code sau

<div expr:id='"aim1" + data:post.id'></div>
<div style="clear:both; margin:5px ;">
Chèn code quảng cáo ở đây
</div>
<div expr:id='"aim2" + data:post.id'>
<data:post.body/>
</div>
<script type="text/javascript">
var obj0=document.getElementById("aim1<data:post.id/>");
var obj1=document.getElementById("aim2<data:post.id/>");
var s=obj1.innerHTML;
var r=s.search(/\x3C!-- ads --\x3E/igm);
if(r>0) {obj0.innerHTML=s.substr(0,r);obj1.innerHTML=s.substr(r+16);}
</script>

Xong thì Lưu mẫu lại.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular