Tuesday, May 17, 2022
HomeTài Liệu HayCách chặn tag trên Facebook, chặn tag hình ảnh, status

Cách chặn tag trên Facebook, chặn tag hình ảnh, status

Tag là một tính năng rất hay của facebook, nhưng trong nhiều trường hợp nó lại bị lợi dụng để quảng cáo sản phẩm, bán sim hay lừa đảo khuyến mãi, điều đó gây ức chế cho không ít người. Thực tế thì tính năng này không thể tắt được, trừ khi bạn unfriend với người bạn muốn chặn tag facebook. Tuy nhiên facebook có hỗ trợ người dùng bằng tính năng xem lại các thẻ được tag trước khi nó được xuất hiện trên tường của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn chặn tag trên tường facebook của bạn, bắt tay vào làm nhé.

Tại giao diện Facebook, bạn nhấn vào hình mũi tên và chọn Cài đặtTag là một tính năng rất hay của facebook, nhưng trong nhiều trường hợp nó lại bị lợi dụng để quảng cáo sản phẩm, bán sim hay lừa đảo khuyến mãi, điều đó gây ức chế cho không ít người. Thực tế thì tính năng này không thể tắt được, trừ khi bạn unfriend với người bạn muốn chặn tag facebook. Tuy nhiên facebook có hỗ trợ người dùng bằng tính năng xem lại các thẻ được tag trước khi nó được xuất hiện trên tường của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn chặn tag trên tường facebook của bạn, bắt tay vào làm nhé.

Tại giao diện Facebook, bạn nhấn vào hình mũi tên và chọn Cài đặtTag là một tính năng rất hay của facebook, nhưng trong nhiều trường hợp nó lại bị lợi dụng để quảng cáo sản phẩm, bán sim hay lừa đảo khuyến mãi, điều đó gây ức chế cho không ít người. Thực tế thì tính năng này không thể tắt được, trừ khi bạn unfriend với người bạn muốn chặn tag facebook. Tuy nhiên facebook có hỗ trợ người dùng bằng tính năng xem lại các thẻ được tag trước khi nó được xuất hiện trên tường của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn chặn tag trên tường facebook của bạn, bắt tay vào làm nhé.

Tại giao diện Facebook, bạn nhấn vào hình mũi tên và chọn Cài đặt

- Advertisment -

Most Popular