Friday, October 29, 2021
HomeTài Liệu HayCách chặn lời mời chơi game và ứng dụng trên Facebook

Cách chặn lời mời chơi game và ứng dụng trên Facebook

Đã bao giờ bạn cảm thấy khó chịu với những lời mời chơi game, ứng dụng trên Facebook chưa? Riêng mình thì hầu như không chơi game trên Facebook nên thường không thích khi lúc nào cũng có những lời mời chơi game xuất hiện trên thông báo, và mình tin cũng có nhiều bạn lâm vào cảnh ngộ như mình. Vậy nên bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chặn lời mời chơi game, ứng dụng phiền toái từ bạn bè.Đã bao giờ bạn cảm thấy khó chịu với những lời mời chơi game, ứng dụng trên Facebook chưa? Riêng mình thì hầu như không chơi game trên Facebook nên thường không thích khi lúc nào cũng có những lời mời chơi game xuất hiện trên thông báo, và mình tin cũng có nhiều bạn lâm vào cảnh ngộ như mình. Vậy nên bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chặn lời mời chơi game, ứng dụng phiền toái từ bạn bè.Đã bao giờ bạn cảm thấy khó chịu với những lời mời chơi game, ứng dụng trên Facebook chưa? Riêng mình thì hầu như không chơi game trên Facebook nên thường không thích khi lúc nào cũng có những lời mời chơi game xuất hiện trên thông báo, và mình tin cũng có nhiều bạn lâm vào cảnh ngộ như mình. Vậy nên bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chặn lời mời chơi game, ứng dụng phiền toái từ bạn bè.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular