Tuesday, January 18, 2022

Bookscouter

Bookscouter  ứng dụng (có sẵn dành cho iOS và Android) cho phép bạn kiếm tiền bằng cách bán sách mới và cũ của mình. Khi bạn tải xuống ứng dụng, thật dễ dàng để đăng ký (sử dụng địa chỉ email của bạn hoặc thông qua Facebook hoặc các mạng xã hội khác). Sau đó, bắt đầu quét mã vạch sách (sử dụng máy ảnh điện thoại của bạn) và xem tổng hợp giá mua lại từ những người mua sách, với người mua cao nhất ở trên cùng. Chi phi vận chuyển là miễn phí.

Có người đã nhận được $ 170 từ việc bán bốn cuốn sách. Người mua cao nhất sẽ tự động được đặt lên hàng đầu để bạn có thể bán được nhiều sách của mình.

Những người đánh giá đã cho điểm Bookscouter iTunes (3,3 trên 5) và Google Play (3,9 trên 5). Tuy nhiên, không phải tất cả các sách sẽ quét được mã và có ưu đãi để mua sách.

Bookscouter  ứng dụng (có sẵn dành cho iOS và Android) cho phép bạn kiếm tiền bằng cách bán sách mới và cũ của mình. Khi bạn tải xuống ứng dụng, thật dễ dàng để đăng ký (sử dụng địa chỉ email của bạn hoặc thông qua Facebook hoặc các mạng xã hội khác). Sau đó, bắt đầu quét mã vạch sách (sử dụng máy ảnh điện thoại của bạn) và xem tổng hợp giá mua lại từ những người mua sách, với người mua cao nhất ở trên cùng. Chi phi vận chuyển là miễn phí.

Có người đã nhận được $ 170 từ việc bán bốn cuốn sách. Người mua cao nhất sẽ tự động được đặt lên hàng đầu để bạn có thể bán được nhiều sách của mình.

Những người đánh giá đã cho điểm Bookscouter iTunes (3,3 trên 5) và Google Play (3,9 trên 5). Tuy nhiên, không phải tất cả các sách sẽ quét được mã và có ưu đãi để mua sách.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular