Friday, October 29, 2021
HomeKiếm Tiền OnlineBán sách giấy trên Amazon

Bán sách giấy trên Amazon

Ngoài việc bán ebook, Amazon còn hỗ trợ bạn bán sách giấy từ chính ebook của bạn.  CreateSpace là công ty con của Amazon sẽ giúp bạn làm điều này. Họ sẽ lo tất cả từ việc in ấn, vận chuyển, thu tiền. Bạn có thể thu được tới 70% lợi nhuận từ việc bán sách.Ngoài việc bán ebook, Amazon còn hỗ trợ bạn bán sách giấy từ chính ebook của bạn.  CreateSpace là công ty con của Amazon sẽ giúp bạn làm điều này. Họ sẽ lo tất cả từ việc in ấn, vận chuyển, thu tiền. Bạn có thể thu được tới 70% lợi nhuận từ việc bán sách.Ngoài việc bán ebook, Amazon còn hỗ trợ bạn bán sách giấy từ chính ebook của bạn.  CreateSpace là công ty con của Amazon sẽ giúp bạn làm điều này. Họ sẽ lo tất cả từ việc in ấn, vận chuyển, thu tiền. Bạn có thể thu được tới 70% lợi nhuận từ việc bán sách.Ngoài việc bán ebook, Amazon còn hỗ trợ bạn bán sách giấy từ chính ebook của bạn.  CreateSpace là công ty con của Amazon sẽ giúp bạn làm điều này. Họ sẽ lo tất cả từ việc in ấn, vận chuyển, thu tiền. Bạn có thể thu được tới 70% lợi nhuận từ việc bán sách.Ngoài việc bán ebook, Amazon còn hỗ trợ bạn bán sách giấy từ chính ebook của bạn.  CreateSpace là công ty con của Amazon sẽ giúp bạn làm điều này. Họ sẽ lo tất cả từ việc in ấn, vận chuyển, thu tiền. Bạn có thể thu được tới 70% lợi nhuận từ việc bán sách.Ngoài việc bán ebook, Amazon còn hỗ trợ bạn bán sách giấy từ chính ebook của bạn.  CreateSpace là công ty con của Amazon sẽ giúp bạn làm điều này. Họ sẽ lo tất cả từ việc in ấn, vận chuyển, thu tiền. Bạn có thể thu được tới 70% lợi nhuận từ việc bán sách.Ngoài việc bán ebook, Amazon còn hỗ trợ bạn bán sách giấy từ chính ebook của bạn.  CreateSpace là công ty con của Amazon sẽ giúp bạn làm điều này. Họ sẽ lo tất cả từ việc in ấn, vận chuyển, thu tiền. Bạn có thể thu được tới 70% lợi nhuận từ việc bán sách.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular