Sunday, October 24, 2021
HomeKiếm Tiền OnlineBán lại web hosting

Bán lại web hosting

Hosting là máy chủ nơi chứa cơ sở dữ liệu web của bạn. Bình thường thì bạn sẽ đi mua web hosting ở những nhà cung cấp dịch vụ.

Ở đây, bạn sẽ tự cung cấp dịch vụ web hosting của riêng bạn. Bạn không cần phải đầu tư gì hết.

Bạn thuê lại của những nhà cung cấp hosting khác và tự tạo ra dịch vụ của bạn. Tất cả đã có nhà cung cấp hosting lo, bạn chỉ việc đi kiếm khách hàng.

Hostgator.com là một nơi để bạn có thể tham khảo.

Hosting là máy chủ nơi chứa cơ sở dữ liệu web của bạn. Bình thường thì bạn sẽ đi mua web hosting ở những nhà cung cấp dịch vụ.

Ở đây, bạn sẽ tự cung cấp dịch vụ web hosting của riêng bạn. Bạn không cần phải đầu tư gì hết.

Bạn thuê lại của những nhà cung cấp hosting khác và tự tạo ra dịch vụ của bạn. Tất cả đã có nhà cung cấp hosting lo, bạn chỉ việc đi kiếm khách hàng.

Hostgator.com là một nơi để bạn có thể tham khảo.

Hosting là máy chủ nơi chứa cơ sở dữ liệu web của bạn. Bình thường thì bạn sẽ đi mua web hosting ở những nhà cung cấp dịch vụ.

Ở đây, bạn sẽ tự cung cấp dịch vụ web hosting của riêng bạn. Bạn không cần phải đầu tư gì hết.

Bạn thuê lại của những nhà cung cấp hosting khác và tự tạo ra dịch vụ của bạn. Tất cả đã có nhà cung cấp hosting lo, bạn chỉ việc đi kiếm khách hàng.

Hostgator.com là một nơi để bạn có thể tham khảo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular