Saturday, October 16, 2021
HomeKiếm Tiền OnlineBán ebook trên Amazon

Bán ebook trên Amazon

Bán ebook trên Amazon được nhiều người trên thế giới làm. Tuy nhiên, Amazon vẫn chưa hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt nên khá khó cho người Việt. Tuy vậy, nhiều người Việt Nam vẫn kiếm được tiền từ hình thức này.

Họ thuê người từ viết sách đến thiết kế bìa. Công việc của họ là marketing cho sách.

Bán ebook trên Amazon được nhiều người trên thế giới làm. Tuy nhiên, Amazon vẫn chưa hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt nên khá khó cho người Việt. Tuy vậy, nhiều người Việt Nam vẫn kiếm được tiền từ hình thức này.

Họ thuê người từ viết sách đến thiết kế bìa. Công việc của họ là marketing cho sách.

Bán ebook trên Amazon được nhiều người trên thế giới làm. Tuy nhiên, Amazon vẫn chưa hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt nên khá khó cho người Việt. Tuy vậy, nhiều người Việt Nam vẫn kiếm được tiền từ hình thức này.

Họ thuê người từ viết sách đến thiết kế bìa. Công việc của họ là marketing cho sách.

Bán ebook trên Amazon được nhiều người trên thế giới làm. Tuy nhiên, Amazon vẫn chưa hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt nên khá khó cho người Việt. Tuy vậy, nhiều người Việt Nam vẫn kiếm được tiền từ hình thức này.

Họ thuê người từ viết sách đến thiết kế bìa. Công việc của họ là marketing cho sách.

Bán ebook trên Amazon được nhiều người trên thế giới làm. Tuy nhiên, Amazon vẫn chưa hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt nên khá khó cho người Việt. Tuy vậy, nhiều người Việt Nam vẫn kiếm được tiền từ hình thức này.

Họ thuê người từ viết sách đến thiết kế bìa. Công việc của họ là marketing cho sách.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular