BÁN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Ngày nay, nhiều công ty đã biết đến tầm quan trọng của truyền thông xã hội – đây là cơ hội để bạn bước vào và cung cấp dịch vụ quản lý của mình.

Làm thế nào?

  • Tiếp cận khách hàng tiềm năng, cung cấp cho họ bản phân tích chi tiết về những gì bạn có thể làm để tăng cường nội dung truyền thông xã hội và tính tương tác.
  • Cung cấp những cách thức để bắt đầu chiến dịch, đăng bài và nhận diện thương hiệu của công ty qua các trang như Facebook và Instagram.
  • Lập kế hoạch và lịch đăng bài theo nhu cầu của khách hàng.

Khoản thù lao tôi có thể mong đợi là bao nhiêu?

Bạn có thể thu về từ 2.344.500 đồng đến 117.225.000 đồng tùy thuộc vào công sức bạn bỏ ra nhưng cần hiểu rõ cách vận hành của mạng xã hội, tăng tương tác và biết cách phân tích số liệu thống kê do các dịch vụ mạng xã hội cung cấp.

Ưu điểm & nhược điểm

  • Ưu
    Mang lại khoản thu nhập ổn định hàng tháng, tùy thuộc vào hợp đồng với khách hàng.
  • Nhược
    Tốn thời gian vì bạn phải lên kế hoạch, suy nghĩ và tìm tòi ra cách để ứng dụng những thuật toán thường xuyên thay đổi.