Tuesday, May 17, 2022
HomeTài Liệu HayẨn/Hiện Widget trên giao diện Mobile cho Blogger

Ẩn/Hiện Widget trên giao diện Mobile cho Blogger

Đã bao giờ bạn cảm thấy không ưng ý với một vài Widget trên blog của bạn khi truy cập bằng điện thoại chưa ? Có những Widget rất đẹp khi hiển thị trên giao diện máy tính nhưng lại xấu xí, quá to khi nhìn trên giao diện điện thoại và bạn chỉ muốn ẩn nó đi. Bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó chỉ với vài thao tác đơn giản.Đã bao giờ bạn cảm thấy không ưng ý với một vài Widget trên blog của bạn khi truy cập bằng điện thoại chưa ? Có những Widget rất đẹp khi hiển thị trên giao diện máy tính nhưng lại xấu xí, quá to khi nhìn trên giao diện điện thoại và bạn chỉ muốn ẩn nó đi. Bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó chỉ với vài thao tác đơn giản.Đã bao giờ bạn cảm thấy không ưng ý với một vài Widget trên blog của bạn khi truy cập bằng điện thoại chưa ? Có những Widget rất đẹp khi hiển thị trên giao diện máy tính nhưng lại xấu xí, quá to khi nhìn trên giao diện điện thoại và bạn chỉ muốn ẩn nó đi. Bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó chỉ với vài thao tác đơn giản.

- Advertisment -

Most Popular