Friday, May 13, 2022
Home1xbet100% BẢO HIỂM CƯỢC!

100% BẢO HIỂM CƯỢC!

Bất kỳ khách hàng nào cũng có thể bảo hiểm cược của họ toàn phần hoặc một phần.

TẬN HƯỞNG CHIẾN THẮNG VỚI 100% BẢO HIỂM CƯỢC!

Bất kỳ khách hàng 1xBet nào đều có thể bảo hiểm cược toàn phần hoặc một phần.

Bảo hiểm là dịch vụ có tính phí. Số tiền bảo hiểm phụ thuộc vào tỉ lệ cược hiện tại của trận được mua bảo hiểm.

Có thể mua bảo hiểm cược đơn và cược tích lũy. Không thể mua bảo hiểm các loại cược khác.

Nếu cược thua, phần tiền cược được bảo hiểm sẽ được hoàn trả lại.

  • Ví dụ. Một cược 10EUR đặt với tỉ lệ cược 1.8. Bạn muốn mua bảo hiểm 100% cược này. Công ty đề nghị giá bảo hiểm 5EUR. Nếu bạn đồng ý, 5EUR sẽ được trừ khỏi tài khoản của bạn.
  • Nếu cược thắng, bạn sẽ được trả đủ số tiền 18EUR.
  • Nếu cược thua, bạn được trả 10EUR vì đã mua bảo hiểm toàn bộ số tiền đặt cược (10EUR).

Có thể mua nhiều bảo hiểm cho cùng một cược.

  • Ví dụ, một khách hàng có thể bảo hiểm lần đầu 10%, sau đó 30% rồi sau đó 50%. Lưu ý giá bảo hiểm có thể thay đổi theo sự thay đổi tỉ lệ cược hiện tại.
  • Tổng tiền của tất cả bảo hiểm đã mua không thể vượt quá 100% tiền cược.

- Advertisment -

Most Popular